Statiegeld op verpakking komt steeds meer in beeld

TREND

Statiegeld op verpakking komt steeds meer in beeld

“Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van grondstoffen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing.”

Pajottenlander neemt alvast de verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van ons product met speciale aandacht voor terugname, recycling en eindverwerking.

WAT IS HET VOORDEEL

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flessen worden ingeleverd. Daardoor:

  • Besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval.
  • Gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

Statiegeld voor PET flessen en blikjes komt ook steeds meer in de media, zowel in België als in andere Europese landen waar ze hier echt al heel actief mee bezig zijn. En hier plukken ze de vruchten van!

Behalve Nederland kozen eerder ook al Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden voor statiegeld. “De tijd dringt voor België om aansluiting te vinden met deze gidslanden” zegt Tycho Van Hauwaert, expert circulaire economie bij BBL.

1800 1200 Moderator
Start Typing