Khajuraho

De verloren tuinen van Khajuraho
project van Intach België

Het is bekend dat India een uitermate vruchtbaar land geweest is zolang landbouw in symbiose plaats vond met de natuur. Op minder dan 100 jaar zijn gedeelten van India geëvolueerd van vruchtbaar land tot woestijn.
 

Drie grote oorzaken liggen aan de basis van deze dramatische toestand :

  • Een vrijwel totaal gebrek aan watervoorraad, voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van de moessonregen, en door een over-exploitatie van de bodemwaterreserves (zowel omwille van overbevolking, als niet-duurzame irrigatietechnieken)
  • Geweldige ontbossing en grootschalige monoculturen tasten de bodemvruchtbaarheid aan.
  • Loslopend vee graast de schaars overblijvende plantengroei volledig af en trapt de bodemstructuur dicht.

 
 

Het cultuurhistorisch en landbouwkundig project “De verloren Tuinen van Khajuraho” in de deelstaat Madhya Pradesh omvat de restauratie van de 18de eeuwse tuinen, met speciale aandacht voor herbebossing en aangepaste landbouwtechnieken, biologische diversiteit, tewerkstelling van de plaatselijke bevolking en de sociale positie van de vrouw.

In een gedeelte van de tuinen realiseerde Intach reeds een boomkwekerij met inlandse variëteiten, een ander deel wordt tot zijn oorspronkelijke bestemming als mango-boomgaard teruggebracht. De aanleg van deze boomgaard gebeurt volgens de principes van agro-forestry.
Vanuit onze eigen bekommernis voor het behoud van hoogstamboomgaarden steunen wij dit project graag.

www.lostgardens.be
www.lostgardens.com
www.intach.be


Volg ons:

foto_description
foto_description
foto_description
haverveld